مجموعه سوالات طبقه بندی شده علوم چهارم ابتدایی

فصل 1 تا 7


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 | 21:13 | نویسنده : pooya |
مجموعه سوالات طبقه بندی شده علوم چهارم ابتدایی

فصل 7 الی 12


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 | 20:16 | نویسنده : pooya |

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی از کل کتاب


1-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

        (۸۰۳۰۲)............................................................

بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی ام اردیبهشت 1391 | 20:51 | نویسنده : pooya |
سوالات دوره ا ی ریاضیات چهارم ابتدایی

1-عدد هفتصد هزارو هفتصد و هفت کدام گزینه است؟

1)700770 2)707707 3)770707 4)700707

2-کوچک ترین عدد 6 رقمی بدون تکرار ارقام،کدام یک از اعداد زیر است؟

1)1023456 2)102345 3)012345 4)120345

3-اختلاف بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها ،کدام گزینه است؟

1)235 2)346 3)124 4)358

4-از عدد 66 تا 3066 چند عدد داریم؟

1)3000 2)3001 3)2999 4)3132

بقیه در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 | 19:51 | نویسنده : pooya |

سوالات ریاضی خرداد 90


1) رقم یکان هزار عدد966753 چند است ؟(5/.)

             الف)  3           ب) 6                    ج)9            د)8 

       2) به زاویه ای که از زاویه راست  بزرگ تر باشد چه می گویند ؟(5/.)

             باز                       تند                     قائمه 

 3

در هر مستطیلی ضلعهای روبرو با هم .................و...................هستند.(5/.)4) کدام یک از اعداد زیر بر2بخش پذیر هستند ؟(5/.)

        783                  475              36               17          بقیه در ادامه مطلب


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1391 | 14:51 | نویسنده : pooya |
نمونه سوال جغرافیا  چهارم ابتدایی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم اردیبهشت 1391 | 10:37 | نویسنده : pooya |
نمونه سوال جغرافیا  کلاس چهارم


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم اردیبهشت 1391 | 10:35 | نویسنده : pooya |
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

  جغرافیا-  علوم-  ریاضی-  تاریخ -  مدنی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 | 10:9 | نویسنده : pooya |

نمونه سوال درس جغرافی کلاس چهارم ابتدایی درس ۱ تا ۷


قاره ها و اقیانوسها

1- پنج اقیانوس زمین، کدامند؟ اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس آتلانتیک، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد جنوبی. 


2-هفت قاره زمین، کدامند ؟ آفریقا، قطب شمال، آسیا، استرالیا، اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی.

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 | 9:58 | نویسنده : pooya |
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی  کلیه دروس کلاس چهارم ابتداییقرآن و هدیه های آسمانی،،جغرافیا،تاریخ و مدنی،علوم تجربی، ریاضی

 

قرآن و هدیه های آسمانی

1- معنی کلمه قرآنی بصیر در آیه (( و الله بصیر تعملون )) چیست ؟

1) توانا 2) شنوا 3) بینا 4) دانا

2- هرکس کار خوبی انجام دهد خدا به او ده برابر می دهد مربوط به کدام سوره است ؟

1) اخلاص 2) انعام 3) بقره 4) یاسین

3- معنی آیه والاخرۃ خیر کدام گزینه است ؟

1) و دنیا بهتر است 2) و خوبی بهتر است 3) این دنیا و آخرت بهتر است 4) و آخرت بهتر است

ادامه سوالات  در ادامه مطلب...

 


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 | 8:3 | نویسنده : pooya |

نمونه سوال جغرافیا چهارم ابتدایی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391 | 14:58 | نویسنده : pooya |
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سوالات علوم از بخش 1 تا 6


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 | 14:28 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


  سوالات ادبیات فارسی چهارم ابتدایی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 | 13:34 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سوالات    آزمون پیشرفت ریاضی و علوم سنجه 

مرحله اول دی ماه 1390 به همراه جواب


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 | 8:16 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سوالات علوم  فصل 10


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 23:15 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سوالات علوم  فصل 9


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 23:14 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سوالات علوم  فصل 7


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 22:58 | نویسنده : pooya |
و

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سوالات علوم  فصل 6


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 22:50 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سوالات علوم فصل 5


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 22:46 | نویسنده : pooya |
29

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


سوالات علوم  فصل 4


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 20:29 | نویسنده : pooya |


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سوالات علوم  فصل 3


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 20:28 | نویسنده : pooya |
 نمونه سوالات تاریخ ومدنی چهارم دبستان


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391 | 11:47 | نویسنده : pooya |
انشاء و آيين نگارش کلاس چهارم


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم اردیبهشت 1391 | 20:31 | نویسنده : pooya |
نمونه سوال علوم  چهارم ابتدایی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم اردیبهشت 1391 | 14:32 | نویسنده : pooya |
نمونه سوال انشاء چهارم ابتدایی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یکم اردیبهشت 1391 | 8:48 | نویسنده : pooya |
تاريخ : پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 | 14:59 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سئوال های مسابقه علمی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:45 | نویسنده : pooya |


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

سئوال های تستی برای آمادگی ذهنی


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:37 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

نمونه سوال درس بنویسیم چهارم دبستان 

 کلمات هم خانواده


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:22 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:16 | نویسنده : pooya |

 نمونه سوالات مدنی چهارم دبستان – درس ۱ تا 4

نمونه سوال مدنی چهارم دبستان -درس پنجم تا هشتم


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین 1391 | 10:10 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

نمونه سوالات علوم چهارم دبستان


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 | 16:9 | نویسنده : pooya |

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

نمونه سوالات   ریاضی چهارم دبستان

 


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهاردهم فروردین 1391 | 15:57 | نویسنده : pooya |
  • نسل سومی
  • نینا چت
  • پست بای